มิตรภาพ

posted on 14 Aug 2011 02:08 by kochiezz


..เพราะเราใกล้กันเกินไป กระทบกันง่าย
และวันนึงมันก็ แ ต ก ส ล า ย
เลยทำให้สิ่งดีดีบางอย่างต้องสลาย
ไปกับกาลเวลา เช่นกัน
..

มิตรภาพ กับ มิ ต ร ภ า พ
มันต่างกันนะ :)) 
--

หายหน้าหายตาไปนาน
จากนี้ไป ที่แห่งนี้จะกลับมาเป็น
ที่ระบายอารมณ์เหมือนเดิม :))
Ps::
- I have just few friends but they're REAL :)
- ..คิดถึง
- ขอบคุณสิ่งดีดีที่ เ ค ย มี 
- มิ ต ร ภ า พ